Kaštieľ a kúrie v Košútoch - Slovenské hrady

Kaštieľ a kúrie v Košútoch

Košúty

Kaštieľ Kaštieľ
Košúty - neoklasicistický kaštieľ
Košúty - neoklasicistický kaštieľ
©  Jofo  06.2007
Všetky obrázky (43)
Obec s kaštieľom a dvoma kúriami z 19. storočia.

Neoklasicistický kaštieľ

neoklasicistický kaštieľ
Neoklasicistický kaštieľ, postavený roku 1898.

Exteriér a interiér

Dvojpodlažná budova obdĺžnikovej blokovej dispozície, situovaná na okraji obce.

Hlavné priečelie má v strede mierne vystupujúci trojosový rizalit, ukončený takmer rovnou atikou. Prízemie člení pásová rustika a bosované okná. Na poschodí sú medziokenné výplne z režného muriva.

Vstupná chodba prechádza stredom budovy a vyúsťuje jednak na schodište vedúce na poschodie, jednak do vstupnej reprezentačnej sály. Miestnosti s rovnými stropmi.

Súčasné využitie

V kaštieli je v súčasnosti (jún 2007) domov sociálnych služieb pre dospelých.

Klasicistická kúria

Klasicistická kúria s neskoršou úpravou, postavená v polovici 19. storočia.

Exteriér a interiér

Jednopodlažná budova na pôdoryse tvaru L s pozmenenou dispozíciou. Fasáda do ulice má v strede mierne vystupujúci rizalit zakončený tympanónom, ktorý lemujú pilastre s rímsovou hlavicou.

Všetky miestnosti majú rovné stropy.

Súčasné využitie

Stav ani využitie budovy mi nie je známe.

Kúria

kúria
Kúria z druhej polovice 19. storočia.

Exteriér a interiér

Prízemná pomerne rozsiahla stavba situovaná do parku, v pôdoryse tvaru U. K obytnej budove sa pripájajú samostatne stojace hospodárske budovy. Jednoduché fasády. Priečelie, ktoré je aj vstupom do budovy a lemuje ho arkáda, je orientované do záhrady. Prečnievajúcu strechu podopierajú stĺpiky, spočívajúce na parapetnom murive.

Všetky miestnosti majú rovné stropy.

V objekte je niekoľko kusov historického nábytku a obrazy.

Súčasné využitie

Kúria je v súčasnosti (jún 2007) využívaná ako obytný dom.

Literatúra:
Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok druhý K-P, Obzor, Bratislava, 1968

Diskusia

Gabriel     24.06.2016  10:24:58
Moja dalsia navsteva Kosut, na cintorine je mauzoleum rodiny Kiss a pri cintorine mauzoleum rodu Fekete de Galántha. Na cintorine je kaplnka postavena Jánom Újvendéghym. na cintorine su dalsie slachticke hroby.
Gabriel     07.08.2011  07:45:29
2 navsteva Košút. Okrem kaštiela sa zachovali 2 kúrie. 1 na zaciatku dediny, ktora je obyvana, v dobrom stave a 2 je materska skolka s jazykom madarskym a slovenskym v strede dediny. Potrebovala by opravu.
Gabriel     29.05.2011  20:21:21
Opraveny a je tam skoliace pracovisko fakulty socialnych studii VSS Sladkovicovo a domov socialnych sluzieb pre dospelych. Kurie som nevidel.