Kaštie¾ a kúrie v Košútoch - Slovenské hrady

Kaštie¾ a kúrie v Košútoch

Košúty

Obrázky

Košúty - neoklasicistický kaštie¾
Košúty - neoklasicistický kaštie¾
Košúty - kúria

Obrázky od návštevníkov

Košúty - klasicistická kúria
Košúty - klasicistická kúria
Košúty - neoklasicistický kaštie¾
Košúty - Mauzóleum rodu Kiss
Košúty - Mauzóleum rodu Kiss
Košúty - Mauzóleum rodu Kiss
Košúty - Mauzóleum rodu Kiss
Košúty - Mauzóleum rodu Kiss
Košúty - Mauzóleum rodu Kiss
Košúty - Mauzóleum rodu Kiss
Košúty - Mauzóleum rodu Kiss
Košúty - Mauzóleum rodu Kiss
Košúty - Mauzóleum rodu Kiss
Košúty - mauzóleum rodu Fekete de Galántha
Košúty - mauzóleum rodu Fekete de Galántha
Košúty - mauzóleum rodu Fekete de Galántha
Košúty - mauzóleum rodu Fekete de Galántha
Košúty - mauzóleum rodu Fekete de Galántha
Košúty - mauzóleum rodu Fekete de Galántha
Košúty - mauzóleum rodu Fekete de Galántha
Košúty - mauzóleum rodu Fekete de Galántha
Košúty - mauzóleum rodu Fekete de Galántha
Košúty - mauzóleum rodu Fekete de Galántha
Košúty - mauzóleum rodu Fekete de Galántha
Košúty - mauzóleum rodu Fekete de Galántha
Košúty - mauzóleum rodu Fekete de Galántha
Košúty - mauzóleum rodu Fekete de Galántha
Košúty - kaplnka s kryptou rodu Újvendéghy
Košúty - kaplnka s kryptou rodu Újvendéghy
Košúty - kaplnka s kryptou rodu Újvendéghy
Košúty - kaplnka s kryptou rodu Újvendéghy
Košúty - kaplnka s kryptou rodu Újvendéghy
Košúty - kaplnka s kryptou rodu Újvendéghy
Košúty - kaplnka s kryptou rodu Újvendéghy
Košúty - kaplnka s kryptou rodu Újvendéghy
Košúty - kaplnka s kryptou rodu Újvendéghy
Košúty - kaplnka s kryptou rodu Újvendéghy
Košúty - kaplnka s kryptou rodu Újvendéghy
Košúty - kaplnka s kryptou rodu Újvendéghy
Košúty - kaplnka s kryptou rodu Újvendéghy

Pridanie obrázku

Maximálna povolená ve¾kos súboru je 500 kB.
Na obrázok sa nesmú vzahova autorské práva, ktoré by vystavením na stránke boli porušené.
Obrázok nesmie obsahova copyright informáciu ani logo inej stránky.
Autor*:
E-mail:
Dátum fotografie:
Popis:
Súbor*:
* Polia oznaèené hviezdièkou sú povinné!