Kaštiele v Galante - Slovenské hrady

Kaštiele v Galante

Galanta

Kaštieľ Kaštieľ
 
maps.google.com
Galanta - neogotický kaštieľ
Galanta - neogotický kaštieľ
©  Jofo  12.2006
Všetky obrázky (383)

Neogotický kaštieľ

neogotický kaštieľ
Neogotický kaštieľ postavený roku 1860 na starších základoch na spôsob romantických stavieb inšpirovaných anglickou gotikou.

Exteriér a interiér

Monumentálna budova na pôdoryse U, stredná obytná časť dvojpodlažná, bočné hospodárske časti jednopodlažné. V strednej časti reprezentačné schodište vedúce do slávnostných priestorov prvého poschodia. Zo staršej budovy zostalo na prízemí niekoľko múrov a klenieb, naznačujúcich starší pôvod stavby a dve nápisové tabule (z rokov 1633 a 1739), sekundárne umiestnené. Fasádová úprava na spôsob anglickej gotiky. V interiéri bohato štukované klenby, napodobujúce gotické i renesančné klenby.

Renesančno-barokový kaštieľ

renesančno-barokový kaštieľ
Renesančný kaštieľ s barokovou úpravou, postavený v 17. storočí, prestavaný v druhej polovici 18. storočia.

Exteriér a interiér

Budova blokového renesančného charakteru s barokovou fasádou. Okolo objektu opevnenie, dnes len čiastočne zachované. Pôvodne malo štyri samostatne stojace nárožné veže so strieľňami, spojené múrom a obklopené priekopou. Približne v časti orientovanej k mostu bola veľká brána s padacím mostom. Z tohto opevnenia sa zachovali tri nárožné, samostatne stojace veže a dva súvislé múry s novšími prístavbami.

Literatúra:
Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok prvý A-J, Obzor, Bratislava, 1967

Diskusia

Gabriel     21.01.2018  07:30:55
https://mynitra.sme.sk/c/20735260/sud-s-primatorom-galanty-padne-verdikt-uz-v-aprili.html
Gabriel     13.01.2018  12:54:47
https://www.facebook.com/events/2044529919161139/
Gabriel     17.10.2017  13:12:28
https://www.youtube.com/watch?v=hBY2VXqLYoU&feature=youtu.be
Gabriel     04.09.2017  15:35:07
https://mytrnava.sme.sk/c/20635239/v-areali-neogotickeho-kastiela-ozije-protiturecka-bitka-pri-vozokanoch.html
Gabriel     16.08.2017  18:03:08
https://www.facebook.com/events/122876361591153/?acontext=%7B%22ref%22%3A%224%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22308%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D