Kúria v Horných Salibách

Horné Saliby

Kaštieľ
Kaštieľ
obec Horné Saliby
Okres Galanta
Trnavský kraj