Kúria v Horných Salibách - Slovak castles

Kúria v Horných Salibách

Horné Saliby

Manor-house
Manor-house
Municipality Horné Saliby
Galanta district
Trnava county

Pictures