Kúrie v Mostovej - Slovak castles

Kúrie v Mostovej

Mostová

Manor-house
Manor-house
Municipality Mostová
Galanta district
Trnava county