Kúria v Hedi - Slovak castles

Kúria v Hedi

Heď, Čierny Brod

Manor-house
Manor-house
Municipality Čierny Brod
Galanta district
Trnava county