Kaštiele v Galante - Slowakische Burgen

Kaštiele v Galante

Galanta

Gemeinde Galanta
Bezirk Galanta
Kreis Trnava
Gutshof Gutshof
 
maps.google.com
Galanta
Galanta
©  Jofo  12.2006
Alle Bilder (383)

Diskussion

Gabriel     06.11.2018  11:24:54
https://mynitra.sme.sk/c/20949343/v-renesancnom-kastieli-sa-kona-vystava-neobvyklych-soch-malieb-a-grafik.html
Gabriel     27.08.2018  09:06:27
https://mynitra.sme.sk/c/20896950/na-kastieli-vymenili-strechu-je-identicka-s-povodnou.html
Gabriel     08.06.2018  13:01:49
https://mynitra.sme.sk/c/20845211/neogoticky-kastiel-bude-mat-novu-strechu.html
Gabriel     20.05.2018  12:13:21
https://www.facebook.com/events/981583825334384/
Gabriel     10.05.2018  07:38:19
https://mytrnava.sme.sk/c/20820929/galantsky-primator-dostal-tri-roky-za-pokus-o-podvod-pri-verejnom-obstaravani.html