Hrádok Mošurov - Slovak castles

Hrádok Mošurov

Perished castle
Perished castle
Municipality Mošurov
Prešov district
Prešov county