Hrádok Mošurov - Châteaux slovaques

Hrádok Mošurov

Château dépéri
Château dépéri
Municipalité Mošurov
Département Prešov
Région Prešov