Hradisko Várheď, Močidľany - Slovak castles

Hradisko Várheď, Močidľany

Settlement
Settlement
Municipality Jarovnice
Sabinov district
Prešov county