Kúria v Čelovciach - Slovak castles

Kúria v Čelovciach

Čelovce

Manor-house
Manor-house
Municipality Čelovce
Prešov district
Prešov county