Kúria v Kobylách - Slovak castles

Kúria v Kobylách

Kobyly

Manor-house
Manor-house
Municipality Kobyly
Bardejov district
Prešov county

Pictures