Mestské hradby v Podolínci - Slovak castles

Mestské hradby v Podolínci

City walls
City walls
Municipality Podolínec
Stará Ľubovňa district
Prešov county

Pictures

Discussion

Filip     09.02.2020  21:13:51
Hrad Podolínec/Ratúš chýba medzi hradmi.