Mestské hradby v Podolínci - Slovak castles

Mestské hradby v Podolínci

City walls
City walls
Municipality Podolínec
Stará Ľubovňa district
Prešov county

Pictures