Mestské hradby v Podolínci - Châteaux slovaques

Mestské hradby v Podolínci

Murs de la ville
Murs de la ville
Municipalité Podolínec
Département Stará Ľubovňa
Région Prešov

Discussion

Filip     09.02.2020  21:13:51
Hrad Podolínec/Ratúš chýba medzi hradmi.