Kúria v Rakúsoch - Châteaux slovaques

Kúria v Rakúsoch

Rakúsy

Castel
Castel
Municipalité Rakúsy
Département Kežmarok
Région Prešov

Discussion

Gabriel     14.03.2013  21:26:43
Kuria je opravena a sluzi ako zakladna skola s materskou skolou.