Mestské hradby v Podolínci

Mestské hradby
Mestské hradby
obec Podolínec
Okres Stará Ľubovňa
Prešovský kraj