Ľubovniansky hrad - Slovak castles

Ľubovniansky hrad

Castle
Castle
Municipality Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa district
Prešov county

More names

Ľubovňa; 1311 castrum Liblou, 1312 castrum de Lyblio, de Lublow, 1314 castrum Lyblyo, 1322 arx Lublow

Brief description

Castle from 13th centuty, rebuilt in 15-16th century.

Pictures

Links to other pages

Discussion

Gabriel     14.09.2018  10:11:24
https://spis.korzar.sme.sk/c/20912991/koncert-sklovskej-prispeje-k-zachrane-portretu-marie-terezie.html
Gabriel     14.08.2018  14:41:21
https://spis.korzar.sme.sk/c/20891126/pocas-vyskumu-na-hrade-lubovna-objavili-detske-kostry.html
Gabriel     30.07.2018  11:21:01
https://www.facebook.com/events/457532758044157/
Gabriel     30.07.2018  11:10:20
http://www.teraz.sk/regiony/lubovnianske-hradne-slavnosti/338820-clanok.html
Gabriel     30.07.2018  10:56:19
https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/477849-hrad-lubovna-hostil-kralov-a-chranil-ich-klenoty/