Kúrie v Alekšinciach - Châteaux slovaques

Kúrie v Alekšinciach

Alekšince

Municipalité Alekšince
Département Nitra
Région Nitra
Castel Castel
Alekšince
Alekšince
©  Gabriel  07.2011
Toutes images (35)

Objets environnants

Castel Kaštieľ v Lukáčovciach 4.0 km, Castel Kaštieľ v Rišňovciach 4.0 km, Castel Kúria v Lahniach 4.6 km, Castel Kúria v Nových Sadoch 6.1 km, Castel Kaštieľ v Kľačanoch 6.3 km, Castel sur emplacement d´un château ou d´une fortification Kaštieľ Nové Sady 6.4 km, Castel Kúria v Lehote 6.4 km, Castel Kaštieľ v Čakajovciach 6.6 km, Castel Kaštieľ vo Veľkom Záluží 6.8 km, Castel Kaštieľ v Rumanovej 6.9 km, Castel Kaštieľ v Sasinkove 7.6 km, Settlement Hradisko Dražovce 7.8 km, Castel Kaštieľ v Bábe 8.2 km, Castel Kaštieľ v Kyneku 8.4 km, Castel Kaštieľ v Šuriankách 8.5 km, Settlement Hradisko Lupka 9.6 km, Settlement Hradisko Martinský vrch 9.7 km, Castel Kaštieľ v Dolnom Trhovišti 9.7 km, Castel Kúria v Kapinciach 9.8 km, Castel Kaštieľ v Ľudovítovej 10.2 km, Castel Kúria v Zemianskych Sadoch 10.3 km, Castel Kúria v Šalgočke 10.4 km, Castel Kaštiele v Pustých Sadoch 10.8 km, Castel Kaštieľ vo Výčapoch-Opatovciach 10.8 km, Castel Kúria v Merašiciach 11.1 km, Beffroi Strážna veža Nitra 11.3 km, Castel Kaštieľ vo Výčapkoch 11.3 km, Château Nitriansky hrad 11.3 km, Settlement Hradisko Nitra 11.3 km, Castel Paláce a župný dom v Nitre 11.5 km, Castel Kaštieľ v Panonii 11.8 km, Castel Kúrie v Podhoranoch 12.2 km, Castel Kúria v Koniarovciach 12.9 km, Château dépéri Hrádok Nitrianske Hrnčiarovce 13.0 km, Castel Kúria v Horných Krškanoch 13.3 km, Castel Kaštieľ v Hájskom 13.3 km, Castel Kaštieľ v Hornom Trhovišti 13.4 km, Castel Kúrie v Hlohovci 13.4 km, Castel Kúria v Tepličkách 13.5 km, Castel sur emplacement d´un château ou d´une fortification Hlohovský hrad 13.5 km, Château dépéri Hrádok Mačací zámok 13.8 km, Forteresse dépérie Pevnosť Posádka 13.9 km, Château dépéri Hrad Szolgagyör 13.9 km, Château dépéri Hrad Zöldvár 14.3 km, Castel Kaštiele v Cabaji 14.3 km, Castel Kaštieľ v Močenku 14.8 km, Castel Kúria v Dolných Krškanoch 14.9 km, Castel Kúria v Dolných Zeleniciach 15.0 km

Discussion

Gabriel     27.11.2017  10:49:00
http://www.teraz.sk/regiony/aleksince-obec-preslavili-dva-nevsedne-n/294337-clanok.html
Rudolf Mlich     29.12.2012  19:09:22
Ta zelena to je katastrofa, vrchol nevkusu
Gabriel     03.12.2012  07:24:21
1. Jánossyho kastiel ma uz okna a dvere, nachadza sa v arealy firmy Euro- Vat. 2.Dezasseho kastiel je uz zrovnany zo zemou, zostali po nom uz len tehly. 3. zemianska kuria je obyvana dvoma rodinami aj romskymi.4. Novákova kúria je takisto v sukromnych rukach v dobrom stave.
Gabriel     10.05.2012  15:53:10
2 kurie sa tu nachadzaju. 1 kuria grófa Imricha Dezasseho je v troskach, len torzo. 2 kuria zemana Rafaela Janossyho je v sukromnych rukach, postupne sa opravuje.