Kaštiele v Pustých Sadoch - Châteaux slovaques

Kaštiele v Pustých Sadoch

Pusté Sady

Castel
Castel
Municipalité Pusté Sady
Département Galanta
Région Trnava

Discussion

Jana       03.05.2017  13:54:03
Feudálnymi majiteľmi (zemepánmi) boli grófske rodiny Illésházy a Thurzó, ktoré tu postavili pekný kaštieľ, ktorý bol spustošený. Neskorším majiteľom bol gróf Eszterházy.