Kúria v Dolných Zeleniciach - Châteaux slovaques

Kúria v Dolných Zeleniciach

Dolné Zelenice

Castel
Castel
Municipalité Dolné Zelenice
Département Hlohovec
Région Trnava