Kaštieľ v Lukáčovciach - Châteaux slovaques

Kaštieľ v Lukáčovciach

Lukáčovce

Castel
Castel
Municipalité Lukáčovce
Département Nitra
Région Nitra

Objets environnants

Castel Kúria v Nových Sadoch 3.8 km, Castel Kúrie v Alekšinciach 4.0 km, Castel sur emplacement d´un château ou d´une fortification Kaštieľ Nové Sady 4.1 km, Castel Kaštieľ v Rišňovciach 4.2 km, Castel Kúria v Lahniach 4.5 km, Castel Kaštieľ v Kľačanoch 4.5 km, Castel Kaštieľ v Dolnom Trhovišti 5.8 km, Castel Kúria v Kapinciach 6.6 km, Castel Kaštieľ v Sasinkove 6.9 km, Castel Kaštieľ v Šuriankách 7.1 km, Castel Kúria v Merašiciach 7.4 km, Castel Kaštieľ v Čakajovciach 8.3 km, Castel Kaštieľ v Rumanovej 8.9 km, Castel Kaštieľ vo Výčapkoch 9.0 km, Castel Kaštieľ v Hornom Trhovišti 9.4 km, Castel Kúria v Tepličkách 9.7 km, Settlement Hradisko Dražovce 10.1 km, Castel Kúria v Lehote 10.4 km, Castel Kaštieľ vo Veľkom Záluží 10.6 km, Castel Kaštieľ v Panonii 10.7 km, Castel Kúrie v Hlohovci 10.7 km, Castel Kaštieľ v Ľudovítovej 10.7 km, Castel Kaštieľ vo Výčapoch-Opatovciach 10.9 km, Castel sur emplacement d´un château ou d´une fortification Hlohovský hrad 11.0 km, Castel Kúria v Šalgočke 11.1 km, Castel Kaštieľ v Bábe 11.2 km, Castel Kúria v Zemianskych Sadoch 11.2 km, Castel Kaštieľ v Horných Otrokovciach 11.4 km, Castel Kaštieľ a kúrie vo Veľkých Ripňanoch 11.7 km, Castel Kaštieľ v Kyneku 12.0 km, Castel Kúria v Koniarovciach 12.3 km, Settlement Hradisko Lupka 12.3 km, Settlement Hradisko Martinský vrch 12.4 km, Castel Kaštiele v Pustých Sadoch 12.5 km, Forteresse Pevnosť Leopoldov 12.6 km, Castel Kaštieľ v Koplotovciach 12.8 km, Château dépéri Hrad Szolgagyör 12.8 km, Château dépéri Hrad Červeník 13.0 km, Forteresse dépérie Pevnosť Posádka 13.1 km, Castel Kúrie v Podhoranoch 13.3 km, Château dépéri Hrad Zöldvár 13.3 km, Castel Kaštieľ v Horných Obdokovciach 13.9 km, Castel Kúria v Dolných Zeleniciach 13.9 km, Castel Kaštieľ v Šalgovciach 14.3 km, Château Nitriansky hrad 14.4 km, Settlement Hradisko Nitra 14.4 km, Castel Paláce a župný dom v Nitre 14.6 km, Castel Kúria v Siladiciach 14.6 km, Beffroi Strážna veža Nitra 14.7 km, Castel Kaštieľ v Kamanovej 14.8 km

Discussion

Milan       23.02.2012  18:16:08
V areáli cintorína lokalita hrádku typu "motte" . Monografia - Lukáčovce.
Gabriel     10.07.2011  03:15:29
Ma novu strechu, nie je v najlepsej kondicii a na brane je reklama na zdruzenie pre pomoc detom.