Kaštieľ v Lukáčovciach - Slovak castles

Kaštieľ v Lukáčovciach

Lukáčovce

Manor-house
Manor-house
Municipality Lukáčovce
Nitra district
Nitra county

Surrounding objects

Manor-house Kúria v Nových Sadoch 3.8 km, Manor-house Kúrie v Alekšinciach 4.0 km, Manor-house on place of castle or another fortification Kaštieľ Nové Sady 4.1 km, Manor-house Kaštieľ v Rišňovciach 4.2 km, Manor-house Kúria v Lahniach 4.5 km, Manor-house Kaštieľ v Kľačanoch 4.5 km, Manor-house Kaštieľ v Dolnom Trhovišti 5.8 km, Manor-house Kúria v Kapinciach 6.6 km, Manor-house Kaštieľ v Sasinkove 6.9 km, Manor-house Kaštieľ v Šuriankách 7.1 km, Manor-house Kúria v Merašiciach 7.4 km, Manor-house Kaštieľ v Čakajovciach 8.3 km, Manor-house Kaštieľ v Rumanovej 8.9 km, Manor-house Kaštieľ vo Výčapkoch 9.0 km, Manor-house Kaštieľ v Hornom Trhovišti 9.4 km, Manor-house Kúria v Tepličkách 9.7 km, Settlement Hradisko Dražovce 10.1 km, Manor-house Kúria v Lehote 10.4 km, Manor-house Kaštieľ vo Veľkom Záluží 10.6 km, Manor-house Kaštieľ v Panonii 10.7 km, Manor-house Kúrie v Hlohovci 10.7 km, Manor-house Kaštieľ v Ľudovítovej 10.7 km, Manor-house Kaštieľ vo Výčapoch-Opatovciach 10.9 km, Manor-house on place of castle or another fortification Hlohovský hrad 11.0 km, Manor-house Kúria v Šalgočke 11.1 km, Manor-house Kaštieľ v Bábe 11.2 km, Manor-house Kúria v Zemianskych Sadoch 11.2 km, Manor-house Kaštieľ v Horných Otrokovciach 11.4 km, Manor-house Kaštieľ a kúrie vo Veľkých Ripňanoch 11.7 km, Manor-house Kaštieľ v Kyneku 12.0 km, Manor-house Kúria v Koniarovciach 12.3 km, Settlement Hradisko Lupka 12.3 km, Settlement Hradisko Martinský vrch 12.4 km, Manor-house Kaštiele v Pustých Sadoch 12.5 km, Fortress Pevnosť Leopoldov 12.6 km, Manor-house Kaštieľ v Koplotovciach 12.8 km, Perished castle Hrad Szolgagyör 12.8 km, Perished castle Hrad Červeník 13.0 km, Perished fortress Pevnosť Posádka 13.1 km, Manor-house Kúrie v Podhoranoch 13.3 km, Perished castle Hrad Zöldvár 13.3 km, Manor-house Kaštieľ v Horných Obdokovciach 13.9 km, Manor-house Kúria v Dolných Zeleniciach 13.9 km, Manor-house Kaštieľ v Šalgovciach 14.3 km, Castle Nitriansky hrad 14.4 km, Settlement Hradisko Nitra 14.4 km, Manor-house Paláce a župný dom v Nitre 14.6 km, Manor-house Kúria v Siladiciach 14.6 km, Watchtower Strážna veža Nitra 14.7 km, Manor-house Kaštieľ v Kamanovej 14.8 km

Pictures

Discussion

Milan       23.02.2012  18:16:08
V areáli cintorína lokalita hrádku typu "motte" . Monografia - Lukáčovce.
Gabriel     10.07.2011  03:15:29
Ma novu strechu, nie je v najlepsej kondicii a na brane je reklama na zdruzenie pre pomoc detom.