Kaštiele v Pustých Sadoch - Slovak castles

Kaštiele v Pustých Sadoch

Pusté Sady

Manor-house
Manor-house
Municipality Pusté Sady
Galanta district
Trnava county

Discussion

Jana       03.05.2017  13:54:03
Feudálnymi majiteľmi (zemepánmi) boli grófske rodiny Illésházy a Thurzó, ktoré tu postavili pekný kaštieľ, ktorý bol spustošený. Neskorším majiteľom bol gróf Eszterházy.