Pusté Sady - Slovak castles

Kaštiele v Pustých Sadoch

Pusté Sady

Discussion

Jana        03.05.2017  13:54:03
Feudálnymi majiteľmi (zemepánmi) boli grófske rodiny Illésházy a Thurzó, ktoré tu postavili pekný kaštieľ, ktorý bol spustošený. Neskorším majiteľom bol gróf Eszterházy.

Feedback adding

Name*:
E-mail:
Feedback*:
Fields signed * are obligatory!