Kúria v Poľnom Kesove - Châteaux slovaques

Kúria v Poľnom Kesove

Poľný Kesov

Castel
Castel
Municipalité Poľný Kesov
Département Nitra
Région Nitra