Kúria v Poľnom Kesove

Poľný Kesov

Kaštieľ
Kaštieľ
obec Poľný Kesov
Okres Nitra
Nitriansky kraj