Kúria v Poľnom Kesove - Slovak castles

Kúria v Poľnom Kesove

Poľný Kesov

Manor-house
Manor-house
Municipality Poľný Kesov
Nitra district
Nitra county