Kúria v Mojzesove - Slovak castles

Kúria v Mojzesove

Mojzesovo

Manor-house
Manor-house
Municipality Mojzesovo
Nové Zámky district
Nitra county

Pictures

Discussion

Gabriel     12.09.2012  07:02:45
Rudnyánszky kúria v sukromnych rukach - chatra. Bola v nej skolka.