Kúria v Mojzesove - Châteaux slovaques

Kúria v Mojzesove

Mojzesovo

Castel
Castel
Municipalité Mojzesovo
Département Nové Zámky
Région Nitra

Discussion

Gabriel     12.09.2012  07:02:45
Rudnyánszky kúria v sukromnych rukach - chatra. Bola v nej skolka.