Kúria v Hosticiach - Slowakische Burgen

Kúria v Hosticiach

Hostice

Gutshof
Gutshof
Gemeinde Hostice
Bezirk Rimavská Sobota
Kreis Banská Bystrica