Kúria v Hosticiach

Hostice

Kaštieľ
Kaštieľ
obec Hostice
Okres Rimavská Sobota
Banskobystrický kraj