Pevnosť Žabí hrad - Slovak castles

Pevnosť Žabí hrad

Municipality Kolárovo
Komárno district
Nitra county
Perished fortress Perished fortress
 
maps.google.com
Žabí hrad
Žabí hrad
©  Jofo  07.2006
All pictures (6)

Pictures

Discussion

Milan     26.04.2011  21:13:43
Má význam totožnú, identickú lokalitu uvádzať 2x ? Veď podobným spôsobom boli menené, dostavované , modernizované všetky hrady .Dokonca aj autenticita názvu " Békavár- Békevár" je otázna .Čo potom z kaštieľmi, ktorých jadrom je hrádok/ hrad /aj zmena názvu / ?