Kúria vo Violíne - Slovak castles

Kúria vo Violíne

Violín, Čalovec

Manor-house
Manor-house
Municipality Čalovec
Komárno district
Nitra county