Pevnosť Žabí hrad - Slovenské hrady

Pevnosť Žabí hrad

Zaniknutá pevnosť Zaniknutá pevnosť
 
maps.google.com
Žabí hrad - pohľad od juhozápadu
Žabí hrad - pohľad od juhozápadu
©  Jofo  07.2006
Všetky obrázky (6)
Zaniknutá pevnosť vybudovaná nad sútokom Malého Dunaja a Váhu v roku 1664 na mieste pôvodného hradu.

Ďalšie názvy

Kolárovo

Poloha

V Podunajskej nížine, vo východnej časti Žitného ostrova, na sútoku Váhu a Malého Dunaja, severne od mesta Kolárovo (111 m n.m.).

História

Pevnosť v Kolárove postavili na mieste Hradu mieru. Popri obrovských pevnostiach v Nových Zámkoch a Komárne v dejinách vždy hrala menšiu úlohu. Viackrát bola podľa požiadaviek doby opravovaná a modernizovaná.

Na začiatku tureckej okupácie bol v roku 1527 tunajším kapitánom Gregor Martonosi Pesthényi. Kvôli približujúcej sa armáde Jána Zápoľského, podporovaného Turkami, bola pevnosť urýchlene opravená. V tomto roku Zápoľského veliteľ, Gašpar Ráskay pritiahol do Gúty a po dvoch silných útokoch pevnosť dobyl. Pevnosť sa však onedlho opäť ocitla v rukách cisárskeho rakúskeho vojska.

V rokoch 1584 - 1594 za pomoci talianskych vojenských inžinierov bola pevnosť zosilnená. V čase, keď Gabriel Bethlen dobýjal pevnosť Komárno, tunajší valónski a francúzski vojaci utiekli. V obave pred novými tureckými útokmi bola pevnosť v rokoch 1662 - 1664 opäť modernizovaná. Vo vnútri pevnosti stáli kamenné ubytovacie budovy, a kamenné sklady na pušný prach a zbrane. V týchto rokoch sa za múrmi pevnosti zdržiavalo 130 žoldnierov pod velením Mateja Fruhwirtha.

Gróf Quido Stahrenberg v časoch Rákócziho povstania na jar v roku 1707 za pomoci vojenského inžiniera Fischera vykonal opevňovacie práce v hodnote 6 090 forintov. Kurucký generál Ján Bottyán sa štyrikrát zdržiaval neďaleko mesta. 12. 07. 1708 za pomoci ťažkého delostrelectva dobyl pevnosť a zajal tunajších žoldnierov. Po boji bola pevnosť zničená a kuruci odtiahli so slovami: "Odteraz nech je obydlím žiab". Neskôr bola síce pevnosť opravená, ale hanlivé meno Žabí hrad - Békavár jej ostalo. Genarál Heister v nej umiestnil dánsku posádku. V meruôsmych rokoch pevnosť už nemala žiaden význam, iba vojsko generála Görgeyho si pri nej odpočinulo po prehratej bitke.

Zdroje:
www.kolarovo.sk
Literatúra:
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii, Bratislava, 1990
Slovensko-rakúsko-maďarské Podunajsko, DAJAMA
Kolárovo, Lodný mlyn, Malá vlastivedná knižnica 35. číslo, Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, 1996

Súčasný stav

Po hrade zostala už len vyvýšenina v teréne, na ktorej stál hrad a neskôr pevnosť. Polovica vyvýšeniny bola zničená pri výstavbe hrádze.

Prístup

Zo smeru od Nových Zámkov pri vjazde do Kolárova prejsť cez most ponad Váh, za mostom doprava je hrádza, ktorá vedie k vodnému mlynu. Po cca 400 m je odbočka doprava na ďalšiu hrádzu, kde je vstup autom zakázaný. Touto odbočkou po cca 1 km, neďaleko sútoku Váhu a Malého Dunaja, je vľavo od hrádzy vyvýšenina v teréne, kde bola postavená pevnosť. Priamo na vyvýšenine sú informačné tabule. V čase našej návštevy bola vyvýšenina porastená vysokými bodliakmi, čo sťažuje prístup.

Diskusia

Milan     26.04.2011  21:13:43
Má význam totožnú, identickú lokalitu uvádzať 2x ? Veď podobným spôsobom boli menené, dostavované , modernizované všetky hrady .Dokonca aj autenticita názvu " Békavár- Békevár" je otázna .Čo potom z kaštieľmi, ktorých jadrom je hrádok/ hrad /aj zmena názvu / ?