Hrad mieru - Slovenské hrady

Hrad mieru

Zaniknutý hrad Zaniknutý hrad
Hrad mieru - pohľad od juhozápadu
Hrad mieru - pohľad od juhozápadu
©  Jofo  07.2006
Zaniknutý hrad, ktorý sa spomína v roku 1349. Neskôr prebudovaný na protitureckú pevnosť.

Ďalšie názvy

Kolárovo, Kolárovský hrad

Poloha

V Podunajskej nížine, vo východnej časti Žitného ostrova, na sútoku Váhu a Malého Dunaja, severne od mesta Kolárovo (111 m n.m.).

História

Hrad Kolárovo bol postavený na sútoku Malého Dunaja a Váhu v roku 1349 na ochranu brodov a obchodnej cesty. Dal ho postaviť Ľudovít Veľký z dynastie Anjou a dcéra kráľovná Mária. Pomenovali ho Hrad mieru - Békevár. V 16. storočí bola na mieste hradu postavená Kolárovská pevnosť.

Steny hradu v 14. storočí vytvárali dve rovnobežné stĺporadia z tvrdého dreva. Spevňovali ich zväzkami vŕbových prútov a medzi ne naviezli zeminu, ktorú dobre utĺkli. Hrad obkolesoval široký vodný jarok.

Súčasný stav

Po hrade zostala už len vyvýšenina v teréne, na ktorej stál hrad a neskôr pevnosť. Polovica vyvýšeniny bola zničená pri výstavbe hrádze.

Prístup

Zo smeru od Nových Zámkov pri vjazde do Kolárova prejsť cez most ponad Váh, za mostom doprava je hrádza, ktorá vedie k vodnému mlynu. Po cca 400 m je odbočka doprava na ďalšiu hrádzu, kde je vstup autom zakázaný. Touto odbočkou po cca 1 km, neďaleko sútoku Váhu a Malého Dunaja, je vľavo od hrádzy vyvýšenina v teréne, kde bola postavená pevnosť. Priamo na vyvýšenine sú informačné tabule. V čase našej návštevy bola vyvýšenina porastená vysokými bodliakmi, čo sťažuje prístup.

Zdroj:
www.kolarovo.sk
Literatúra:
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii, Bratislava, 1990
Slovensko-rakúsko-maďarské Podunajsko, DAJAMA
Kolárovo, Lodný mlyn, Malá vlastivedná knižnica 35. číslo, Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, 1996

Diskusia

Milan     26.04.2011  19:17:28
Pravdepodobne identickejší je názov / možno posmešný/ Békavár -Žabí hrad. Polovica pevnosti bola buldozermi zničená.