Pevnosť Posádka - Slovenské hrady

Pevnosť Posádka

Zaniknutá pevnosť
Zaniknutá pevnosť
obec Posádka
Okres Hlohovec
Trnavský kraj

Ďalšie názvy

1217 Zaluga Gewr, 1223 castrenses Zulugageurii, Zulgageurienses, 1229 Sulgagevr, 1237 Zulgageur, 1277 castrum Zolgagyerensis

Stručný popis

Zaniknutá pevnosť, ktorá bola vybudovaná aj zbúraná v 13. storočí.

Literatúra:
Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii, Bratislava, 1990

Diskusia

Dano       16.06.2016  11:52:20
Vedel by niekto to miesto presnejšie lokalizovať.. napr. GPS súradnicami ?
Samo       09.09.2013  09:51:13
Bol som na posádke,na hrade Szolgagyor 8.9.2013,okolie lokality je veľmi zarastené,ale priestor hradu a konfigurácia terénu je dobre čitateľná.Celá lokalita na Dunajskom vrchu je rozdelená na tzv.horný a dolný hrad cestou cez návršie kopca ,na ktorom je v súčasnosti lúka,pričom vľavo sa nachádza horný hrad a vpravo dolný. Predchodcom tohto hradu bolo veľkomoravské strážne hradisko,ktoré bolo čiastočne prebudované na ranorománsky hrad v rokoch 1096-1110,čo ho radí k nastarším hradom s kamennými základmi na území slovenska. V prvopočiatkoch výstavby boli múry kruhového donjonu z nasucho kladených kameňov bez malty,podobne ako je prvotná technológia použitá na Michalovom hrade v chotárnej časti obce Kolačno v okrese Partizánske.
Milan     29.04.2011  17:13:03
Ľahko prístupná lokalita nad chatovou osadou pri Posádke. Výrazná konfigurácia terénu , nálezy črepov ,zarastené. Neistý názov -Szolgagyor ,Zoldvár ?? V okolí pvdp. 3 ďalšie opevnenia .