Kúrie v Hlohovci - Slovenské hrady

Kúrie v Hlohovci

Hlohovec

Kaštieľ
Kaštieľ
obec Hlohovec
Okres Hlohovec
Trnavský kraj
Viacero kúrií priamo v meste Hlohovec

Kúria v Hlohovci, architektonicko-historický výskum

Hlohovec (pamiatková zóna) – Kúria a pivnica, SNP 14, Architektonicko-historický výskum
Autor: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

Ulica SNP je jednou z hlavných komunikácií Hlohovca a skúmaný objekt je v rámci nej jediným so zachovaným historickým charakterom. Jednopodlažný, nepodpivničený dom na pôdoryse písmena L dominuje voči svojmu okoliu najmä výškou mohutnej sedlovej strechy s barokovým krovom.    Viac...