Kúrie v Bracovciach - Slovak castles

Kúrie v Bracovciach

Bracovce

Manor-house
Manor-house
Municipality Bracovce
Michalovce district
Košice county

Pictures