Kúrie v Kožuchove - Slovak castles

Kúrie v Kožuchove

Kožuchov

Manor-house
Manor-house
Municipality Kožuchov
Trebišov district
Košice county