Kúria vo Veľkých Revištiach - Slovak castles

Kúria vo Veľkých Revištiach

Veľké Revištia

Manor-house
Manor-house
Municipality Veľké Revištia
Sobrance district
Košice county