Kaštieľ Bunkovce - Slovak castles

Kaštieľ Bunkovce

Manor-house on place of castle or another fortification
Manor-house on place of castle or another fortification
Municipality Bunkovce
Sobrance district
Košice county

Discussion

Filip     08.02.2020  13:58:25
Toto je na stránkach www.bunkovce.sk: Význam obce stúpol v druhej polovici 15. a prevej polovici 16. storočia, keď si tu šľachtici dali popri kúriach postaviť aj kaštieľ. Považovali ho za nížinný hrad. V archiváliach Leleského konventu, sa v roku 1480 spomína ako "castello Bwkocz," teda kaštieľ, ale v rokoch 1497 a 1520 už ako "castro Bwkowcz," teda hrad. Kedy a za akých okolností, sa nevie.