Kúria vo Veľkých Revištiach - Châteaux slovaques

Kúria vo Veľkých Revištiach

Veľké Revištia

Castel
Castel
Municipalité Veľké Revištia
Département Sobrance
Région Košice