Kaštieľ v Úbreži - Châteaux slovaques

Kaštieľ v Úbreži

Úbrež

Castel
Castel
Municipalité Úbrež
Département Sobrance
Région Košice

Discussion

Jana     21.05.2017  06:29:20
Úbrež patrila šľachticom z Michaloviec a Tibavy do začiatku 15. storočia a bola majetkovou súčasťou panstva Jasenov. Neskôr ho získali šľachtici zo Stredy nad Bodrogom, Stretavy, Drahňova, Šošovci, Daróciovci a napokon Sztarayovci. Gróf Sztaray mal na svojom veľkostatku v Úbreži 2 mlyny a kaštieľ, ktorého pôvodná stavba sa zachovala do roku 1947.