Kúria v Majerovciach - Slovak castles

Kúria v Majerovciach

Majerovce

Manor-house
Manor-house
Municipality Majerovce
Vranov nad Topľou district
Prešov county

Pictures

Discussion

Peter 2       16.09.2017  22:58:43
Blízko kurie je aj hrobka posledného rodu Vladárovcov a pri nej je zasypaný vchod do podzemnej chodby, ktorá vraj viedla do Vranova n/T a vošiel do nej koč so záprahom. Ústila niekde pri vodnom hrade a spojenie mala vraj aj s kostolom - dnes bazilika. Je veľká škoda, že sa nenájde nik, kto by to sprístupnil verejnosti. .
Gabriel     16.04.2012  09:07:19
V obci jendoposchodova kuria, ktora je momentalne v rekonstrukcii. Je s roznymi ozdobnymi motivami.