Kúria v Majerovciach - Châteaux slovaques

Kúria v Majerovciach

Majerovce

Castel
Castel
Municipalité Majerovce
Département Vranov nad Topľou
Région Prešov

Discussion

Peter 2       16.09.2017  22:58:43
Blízko kurie je aj hrobka posledného rodu Vladárovcov a pri nej je zasypaný vchod do podzemnej chodby, ktorá vraj viedla do Vranova n/T a vošiel do nej koč so záprahom. Ústila niekde pri vodnom hrade a spojenie mala vraj aj s kostolom - dnes bazilika. Je veľká škoda, že sa nenájde nik, kto by to sprístupnil verejnosti. .
Gabriel     16.04.2012  09:07:19
V obci jendoposchodova kuria, ktora je momentalne v rekonstrukcii. Je s roznymi ozdobnymi motivami.