Kúria v Majerovciach - Slovenské hrady

Kúria v Majerovciach

Majerovce

Kaštieľ
Kaštieľ
obec Majerovce
Okres Vranov nad Topľou
Prešovský kraj
Klasicistická kúria postavená v roku 1824.

História

Kúria bola postavená v klasicistickom štýle roku 1824.

Exteriér a interiér

Kúria je jednopodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu so vstupným portikom na záhradnej fasáde.

V nadokenných prehĺbených polkruhových poliach sú štukové reliéfy rastlín a geometrických ornamentov. Portikus má dvojité toskánske stĺpy, nad čelným arkádovým oblúkom je zakončený tympanónom. Manzardová strecha pôvodne krytá šindľom. Na strednom ozdobnom komíne vidno letopočet 1824.

Ku kúrii patrili hospodárske stavby, ktoré boli neskoršími prestavbami značne pozmenené.

Literatúra:
Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok druhý K-P, Obzor, Bratislava, 1968

Diskusia

Peter 2       16.09.2017  22:58:43
Blízko kurie je aj hrobka posledného rodu Vladárovcov a pri nej je zasypaný vchod do podzemnej chodby, ktorá vraj viedla do Vranova n/T a vošiel do nej koč so záprahom. Ústila niekde pri vodnom hrade a spojenie mala vraj aj s kostolom - dnes bazilika. Je veľká škoda, že sa nenájde nik, kto by to sprístupnil verejnosti. .
Gabriel     16.04.2012  09:07:19
V obci jendoposchodova kuria, ktora je momentalne v rekonstrukcii. Je s roznymi ozdobnymi motivami.