Kúria v Iliaši

Iliaš, Banská Bystrica

Kaštieľ
Kaštieľ
obec Banská Bystrica
Okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj