Kaštieľ v Sielnici - Slovenské hrady

Kaštieľ v Sielnici

Sielnica

Kaštieľ Kaštieľ
 
maps.google.com
Sielnica - neskorobarokový kaštieľ
Sielnica - neskorobarokový kaštieľ
©  Jofo  08.2007
Všetky obrázky (3)
Neskorobarokový kaštieľ v obci Sielnica.

Exteriér a interiér

Neskorobarokový kaštieľ z polovice 18. storočia.

Dvojpodlažná bloková budova stavaná na trojtraktovom obdĺžnikovom pôdoryse. Trojosová hladká fasáda.

Ústredný vestibul, z ktorého vedie priamočiare schodište na poschodie. V miestnostiach velené klenby so segmentovo podkasanými lunetami. Zachované pôvodné výplne dverí.

Súčasný stav

August 2007 - kaštieľ je v zachovalom stave.

Literatúra:
Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok tretí R-Ž, Obzor, Bratislava, 1969