Bašta - Slovenské hrady

Bašta

Iný historický objekt
Iný historický objekt
obec Špania Dolina
Okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj